• https://www.facebook.com/cengiz.ozbay.73
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05538739684
  • https://twitter.com/cengizozbayy
  • https://instagram.com/cozbay06?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  • https://www.youtube.com/channel/UCp8Q1CNowrrQ_z6kalRT3tg
web site reklam

REKLAMINIZ BURADA GÖZÜKECEKTİR.

Hakkımızda

MEMUR DERNEKLERİ FEDERASYONU

Federasyon; kamuda değişik statü ve görevlerde memur ve diğer unvanlarda kamu hizmeti verenler yani eğitim, sağlık, sanat, sportif ve diğer alanlarda çalışanlar ve bunların emeklileri lehine faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek, çalışan ve işveren arasında köprü görevini üstlenmek. Amacın gerçekleştirilmesi için yasal mevzuata uygun faaliyetler yapmak.
Ülkemizin bölgemizde sanatsal, kültürel maddi ve manevi değerlerini korumak, tanıtmak, yaşatmak amacıyla konser, sergi, seminer, gösteri, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek.
Engelliler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar lehine eğitim ve diğer çalışmaları yapmak bu alanlarda projeler üretmek ve yürütmek.
Görevleri esnasında başarılı olanları, ülkesi ve milletine faydalı çalışmalar yapanları ödüllendirmek değişik şekillerle onura etmek, gerektiğinde basın açıklamalarında bulunmak. Üyelerimiz ve ülke menfaatlerine projeler hazırlamak ve bunlara yurt içinde ve dışında ortaklar bulmak.
Diğer taraftan Türkiye ve Anadolu’nun ortak değerleri üzerinde yasal birliktelikler oluşturmak; birlikte yaşama kültürü ve ulusal ortak değerlerimizin korunması, ülkemizin gelişmesi ve evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, ülkemizin yurt için ve yurt dışında tanıtılması, ulusal ve uluslararası boyutta barışa hizmet; sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin arttırılması konularında çalışmalar yapmak.